EDU ARTIST

Muzyka ma w sobie magię która koi dzikie bestie

O Nas

Edu-Artist jest firmą działającą na rynku pozaszkolnych form edukacji artystycznej.

Jej głównym założeniem jest upowszechnianie szeroko pojętej kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, poszerzanie horyzontów artystycznych i uwrażliwianie na piękno muzyki.

Działalność prowadzona jest wielokierunkowo.

Podstawową formą pracy jest Ognisko Muzyczne prowadzące naukę gry na instrumentach muzycznych oraz naukę śpiewu w postaci indywidualnych lekcji
z uczniem. Zajęcia tego rodzaju dedykowane są osobom pragnącym aktywnie współtworzyć świat muzyki.

Nieco inny charakter mają zajęcia umuzykalniające. Skierowane są one głównie do grupy dzieci młodszych i mają formę zajęć rytmiczno-tanecznych, wykorzystujących naturalną aktywność dziecka. Tego rodzaju zajęcia prowadzone są także dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie jako część terapii.

Kolejną formą edukacji artystycznej są audycje muzyczne dla szkół i przedszkoli. Ich celem jest zaprzyjaźnienie dzieci z muzyką oraz przygotowanie do świadomego i aktywnego odbioru sztuki. Audycje prezentowane są w formie mini koncertów z prelekcją i wspólnym muzykowaniem.

Aktualności

Spotkanie organizacyjne

Powoli remont w SP1 w Bieruniu dobiega końca i czas rozpocząć zajęcia. Więcej informacji w aktualnościach.

Zapisy na nowy rok szkolny

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny.
Spotkanie organizacyjne w SP3 w Bieruniu Nowym odbędzie się w czwartek 7.09.2017 r o godz.17.00 w sali nr.3. Po spotkaniu odbędą się przesłuchania kandydatów chcących rozpocząć naukę w tym roku szkolnym.
Zakończenie roku szkolnego

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań i oceny naszej pracy. Rok 2016/17 był bardzo pracowity. Uczniowie Ogniska Muzycznego występowali dziesięć razy na estradach szkolnych, również na imprezach charytatywnych...Partnerzy