EDU ARTIST

Muzyka to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu

Ognisko Muzyczne w Bieruniu

Ognisko Muzyczne w Bieruniu powstało w 1961 roku z inicjatywy Władysława Smołuchy (pedagoga szkoły podstawowej w Bieruniu Nowym oraz wieloletniego dyrektora Ogniska) i od tego czasu działa nieprzerwanie, w niezmienionej formie. Ognisko Muzyczne oferuje indywidualne lekcje gry na instrumentach muzycznych oraz naukę śpiewu solowego, według programu Państwowych Szkół Muzycznych, przy czym program dostosowywany jest zdolności muzycznych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych pedagogów, absolwentów uczelni muzycznych - co gwarantuje fachowość i wysoki poziom nauki.

Oprócz gry na instrumencie, dzieci uczestniczą w zajęciach z teorii muzyki oraz mają możliwość muzykowania w zespołach kameralnych.

Obok zajęć lekcyjnych uczniowie biorą udział w organizowanych na terenie miasta: koncertach, festynach, imprezach szkolnych oraz konkursach
i przeglądach muzycznych.

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu Nowym (sala nr 3) oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu Starym (sala 42).


Nauka

Obecnie w naszym Ognisku uczniowie mają możliwość nauki na następujących instrumentach:

-skrzypce,
-gitara klasyczna,
-flet,
-fortepian,
-keyboard (organy),
oraz nauki śpiewu solowego.

Zajęcia lekcyjne w Ognisku obejmują:
– indywidualne lekcje nauki gry na instrumencie(45 min./tydzień),
–grupowe lekcje umuzykalnienia (4 5min./tydzień).

Rok szkolny jest identyczny jak w państwowym szkolnictwie muzycznym
- obejmuje okres od września do czerwca i składa się z dwóch semestrów, w czasie ferii oraz wakacji w Ognisku Muzycznym zajęcia nie odbywają się.

Kształcenie trwa 4 lub 6 lat (w zależności od wieku ucznia):
- dział dziecięcy oraz dział umuzykalniający - 6-letni - dla dzieci poniżej 10 roku życia,
- dział młodzieżowy - 4-letni - dla starszych dzieci,
- dział absolwencki - 4-letni - dla uczniów, którzy ukończyli dział dziecięcy lub młodzieżowy.

Po ukończeniu każdego roku nauki uczeń otrzymuje świadectwo Ogniska Muzycznego, natomiast po ukończeniu całego cyklu kształcenia – dyplom ukończenia Ogniska Muzycznego.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych i fizycznych kandydata do gry na danym instrumencie. Podstawą przyjęcia ucznia do Ogniska Muzycznego jest podpisanie umowy.

Przesłuchania kandydatów odbywają się w środy maja i czerwca.

Nabór uzupełniający odbędzie się we wrześniu po spotkaniu organizacyjnym.

W trakcie trwania roku szkolnego przesłuchania kandydatów odbywają się po wcześniejszym ustaleniu z dyrekcją Ogniska.


Pliki do pobrania

Umowa

Regulamin